Warsztat Terapii Zajęciowej Sobótki

Warsztat Terapii Zajęciowej w Przemyślu swoją działalność rozpoczął od 17.12.2012r, jest placówką pobytu dziennego, czynną od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.

Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywa się w  5-osobowych w pracowniach terapeutycznych: plastycznej, ogrodniczej, rewalidacyjnej, teatralno-muzycznej, krawieckiej, gospodarstwa domowego, technik multimedialnych i aktywizacji zawodowej, technik różnych, konserwatorsko- remontowej oraz porządkowej.

Rehabilitacja społeczna stanowi istotny element w procesie przygotowania uczestników do życia w społeczeństwie oraz podjęcia pracy zawodowej. W każdej pracowni organizowane są wyjścia do urzędów, sklepów (miedzy innymi w celu zakupów materiałów do terapii oraz zakupów w ramach treningu ekonomicznego), kawiarni, cukierni, pizzerii. Uczestnicy chętnie biorą czynny udział w uroczystościach i imprezach okolicznościowych organizowanych w WTZ oraz na zewnątrz.

Ważną rolę w pracy z uczestnikami odgrywa praca psychologa, który min. prowadzi rozmowy terapeutyczne z uczestnikami, współpracuje systematycznie z rodzicami i prawnymi opiekunami uczestników, na co dzień współpracuje z instruktorami terapii.

Prowadzimy zajęcia z rewalidacji indywidualnej, której celem jest usprawnianie zaburzonych funkcji min. w zakresie rozwoju psychoruchowego, percepcji słuchowej, wzrokowej, mowy.

Prowadzimy  także działania z zakresu doradztwa zawodowego, których głównym celem  jest zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych  w życiu społeczno-zawodowym, kształtowanie umiejętności komunikacyjnych oraz adekwatnych zachowań w bezpośrednich sytuacjach społecznych. Dzięki tej pracy nasi wytypowani uczestnicy realizowali praktyki zawodowe min. w Archiwum Państwowym w Przemyślu,  na Poczcie Polskiej w Przemyślu, w Urzędzie Miejskim w Przemyślu. 

Realizowane są pod opieką terapeuty zajęcia aktywizujące zawodowo w sklepie „Z drugiej ręki” , których celem jest  przygotowanie uczestników do pełnej aktywizacji zawodowej na otwartym rynku pracy, w określonej formie np. praktyka, staż.  Zakres prac obejmuje głównie czynności w zawodzie pomoc sprzedawcy.

Umożliwia on adaptację uczestników do nowych warunków społecznych pozwala poznać ich możliwości, postawy i  zachowania w różnych sytuacjach oraz umożliwia przygotowanie indywidualnego programu rehabilitacji.

Podczas jej trwania uczestnicy wdrażani są do wykonywania określonych zadań, opanowywują konkretne techniki pracy, poznają odpowiednie materiały i narzędzia.

W trakcie jej trwania uczestnicy wykonują prace, do której wcześniej zostali przygotowani, zdobywają maksymalną samodzielność, podejmują próby pracy w trakcie praktyk zawodowych.

Pracownia porządkowa

Celem rehabilitacji w pracowni porządkowej jest wprowadzenie uczestników do utrzymania czystości oraz przygotowanie i kształtowanie umiejętności potrzebnych do pracy zawodowej.

Uczestnicy pracowni porządkowej nabywają umiejętność sprawnego posługiwania się sprzętem gospodarczo-porządkowym (pralka, żelazko, zmywarka odkurzacz, parownica, myjka do szyb, maszyna do czyszczenia dużych powierzchni, mop obrotowy) i profesjonalnego sprzątania ( mycie, zamiatanie, czyszczenie). Dbają o czystość i porządek w Warsztacie Terapii Zajęciowej, o estetykę oraz angażują się do prac porządkowych i ogrodniczych na zewnątrz budynku. Uczestnicy uczą się przestrzegania przepisów BHP. Uczą się bezpiecznie i oszczędnie gospodarować środkami chemicznymi i detergentami, segregować surowce wtórne dbać o środowisko naturalne. Kształtują i rozwijają procesy poznawcze i intelektualne. Uczą się gospodarności i kształtowania poczucia odpowiedzialności za wykonywane obowiązki.

Pracownia plastyczna

Celem  pracowni  plastycznejjest  rehabilitacja  zawodowa,  ogólna i  społeczna   uczestników,  rozwijająca  ich  zdolności twórcze,  sprawność  motoryczną.  Zadaniem pracowni    plastycznej    jest     wyposażenie     podopiecznych    w     wiedzę     rozbudzającą  i kształtującą  wrażliwość  na  piękno  i  estetyczne  postrzegania  świata.  Podczas zajęć kształtują umiejętność pracy w grupie, ucząc się cierpliwości i staranności jak również umiejętności samodzielnego wykonania prac plastycznych,  dekoracji z wykorzystaniem technik  artystycznych  z  zastosowaniem   materiałów  i   przyborów  plastycznych.

Pracownia technik różnych

Podstawowym celem zajęć prowadzonych w naszej pracowni jest zdobywanie i rozwijanie umiejętności manualnych i twórczych, ćwiczenie koordynacji ruchowej, usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych, kształtowanie cierpliwości, staranności, dokładności i precyzji oraz rozwijanie poczucia wspólnoty, nauka współpracy i współdziałania w grupie, budowanie wiary w posiadane zdolności i umiejętności. Ponadto wdrażamy uczestników  w szeroko pojęty zakres wytwarzania przedmiotów użytkowych i ozdobnych oraz drobne prace remontowe wykorzystując przy tym różne techniki. Naszą specjalnością jest praca z drewnem zarówno użytkowa jak i artystyczna.

Pracownia technik multimedialnych I aktywizacji zawodowej

Pracownia prowadzi rehabilitację zawodową i społeczną w dziedzinie obsługi komputera, urządzeń peryferyjnych i urządzeń poligraficznych. 
Zajęcia mają na celu zdobycie podstawowych (fachowych) umiejętności przez uczestników WTZ, które będą miały zastosowanie w przyszłej pracy zawodowej.
Tematyka zajęć jest dostosowana do indywidualnych możliwości uczestników. Głównym celem prowadzonych zajęć jest osiągniecie maksymalnej samodzielności w obsługiwaniu komputera i innych urządzeń multimedialnych.
W pracowni uczestnicy doskonalą m.in.:

 • obsługę zestawu komputerowego,
 • naukę pisania i obsługę edytora tekstów,
 • obsługę arkusza kalkulacyjnego,
 • projektowanie i wyświetlanie prezentacji multimedialnych
 • obsługę programów graficznych w celu tworzenia kartek okazjonalnych, prezentacji, albumów, dyplomów,
 • obsługę aparatu cyfrowego,
 • obsługę tabletu graficznego,
 • obsługę różnego rodzaju narzędzi poligraficznych,
 • posługiwanie się pocztą elektroniczną oraz przeglądarką internetową.

Pracownia technik multimedialnych i aktywizacji zawodowej jest pracownią gdzie można rozwijać swoje zdolności komputerowe, uczy współpracy w grupie, wzajemnej tolerancji, cierpliwości oraz odpowiedzialności za wykonywaną pracę.

Pracownia gospodarstwa domowego

W pracowni gospodarstwa domowego uczestnicy przyswajają sobie umiejętności współpracy w grupie oraz odpowiedzialności w pracy zespołowej. Biorą udział w planowaniu zakupów, uczą się poprawnych zachowań konsumenckich oraz kształtowania cech niezbędnych w pracy tj. Punktualność, cierpliwość, odpowiedzialność za powierzony sprzęt i materiały do terapii. Doskonalą i rozszerzają zdobytą wiedzę, dobierając odpowiednio składniki do różnych potraw. Uczą się umiejętności estetycznego i prawidłowego nakrycia stołu, rozwijają poczucie smaku i estetyki.  Podczas prowadzonych zajęć pracownia gospodarstwa domowego przygotowuje do obsługi i zapoznania się z narzędziami sprzętem AGD, przygotowania prostych posiłków (zup, sosów, ciast i deserów), wykonywanie przetworów z owoców i warzyw. Umiejętność ważenia i korzystania z przepisów kulinarnych, poznawania zasad zdrowego żywienia oraz sposobów przechowywania żywności, poznawania zasad prawidłowego sprzątania z zachowaniem zasad BHP, umiejętność planowania wydatków z zakresu treningu ekonomicznego. Uczestnicy przygotowują potrawy świąteczne, imprezy okolicznościowe.

Pracownia Konserwatorsko-Remontowa

Celem rehabilitacji  w pracowni konserwatorsko-remontowej jest, zapoznanie i obsługa sprzętu przez uczestników.

Uczestnicy nabywają umiejętności posługiwania się: wiertarką, wkrętarką, piłą stołową szlifierką, spawarką itp.

Program zajęć dostosowany jest do indywidualnych możliwości uczestników.

Głównym celem prowadzonych zajęć jest osiągnięcie maksymalnej samodzielności obsługiwania sprzętu i elektro sprzętu.

W pracowni konserwatorsko-remontowej uczestnicy doskonalą umiejętności zawodowe z zakresu prac stolarskich:

 • Wiercenie
 • Szlifowanie
 • Przecinanie
 • Struganie
 • Klejenie
 • Wyrzynanie
 • Nitowanie
 • Spawanie
 • Malowanie
 • Betonowanie
 • Szpachlowanie

Pracownia Muzyczno - Teatralna

 

Zadaniem pracowni jest rozwijanie zdolności twórczych podopiecznych, aktywizowanie do podejmowania działań w zakresie prezentowania swoich umiejętności, dążenie do budowania więzi międzyludzkich.

Zadnia te pracownia realizuje poprzez:

 • Muzykowanie głosem (wspólne śpiewanie piosenek w oparciu o poznany repertuar muzyczny, ćwiczenia aparatu głosowego, mowy i dykcji)
 • Wspólne muzykowanie z wykorzystaniem instrumentów na pracowni

Pracownia Krawiecka

W pracowni krawieckiej najważniejszym celem jest wyrabianie umiejętności szycia ręcznego, poznanie i praktyczne wykorzystanie ściegów hafciarskich, wykorzystywania dodatków krawieckich do tworzenia prac krawieckich i nauka tzw. pogotowia krawieckiego, a także konserwacja odzieży gotowej.

Uczestnicy bardzo chętnie uczą się ściegów prostych i ćwiczą je tworząc małe rękodzieło takie jak niewielkie maskotki, poduszki, drobne przedmioty codziennego użytku. Twórcze wykorzystanie materiałów krawieckich pozwala na stworzenie unikatowych prac plastycznych, które biorą udział w różnych konkursach i wystawach. Chętnie poznają nowe techniki i sposoby na wykorzystanie tkanin czy filcu, ćwicząc sprawność manualną, dbając o oszczędność materiału i dobrą organizację pracy.

Pracownia Ogrodnicza

Cel główny: Przygotowanie uczestników do samodzielnej uprawy i pielęgnacji roślin doniczkowych i ogrodowych.

Zajęcia w pracowni ogrodniczej polegają na sadzeniu, przesadzaniu, komponowaniu i pielęgnowaniu roślin znajdujących się na terenie Warsztatu. Pod kierunkiem terapeuty uczestnicy uczą się jak dbać o rośliny. Zajęcia w pracowni ogrodniczej uzależnione są od pór roku i pogody. Wiosną zaczyna się sadzenie kwiatów, przycinanie krzewów, nawożenie. W okresie letnim i jesiennym uczestnicy dbają o cały teren zielony, stosują opryski na choroby kwiatowe, zamiatają chodniki, grabią skoszoną trawę, odchwaszczają rabaty kwiatowe, podlewają rośliny, grabią  suche liście, zabezpieczają rośliny przed mrozami, zbierają suche trawy, szyszki, kasztany itp. Na bieżąco prowadzona jest konserwacja narzędzi ogrodniczych, sprzątanie domku ogrodnika.

W okresie zimowym uczestnicy dbają o rośliny doniczkowe wewnątrz Warsztatu. Ponadto wykonują prace plastyczne różnymi technikami plastycznymi, wykonują kwiaty z bibuły i krepiny, tworzą kompozycje kwiatowe ze sztucznych kwiatów, stroiki świąteczne z naturalnych ozdób.

Podczas wspólnych spacerów uczą się rozpoznawać rośliny, drzewa, napotkane zwierzęta i ptaki.

Pracownia Rewalidacyjna

 

To ciąg zabiegów dydaktycznych, wychowawczych, leczniczych, których celem jest jak najlepsze przystosowanie uczestnika niepełnosprawnego do życia społecznego. To zaspokajanie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych aby umożliwić wszechstronny rozwój- na miarę możliwości uczestnika. Celem zajęć z zakresu rewalidacji jest wyrównywanie braków w zakresie intelektualnym i psychoruchowym spowodowanych zaburzeniami somatycznymi, psychicznymi bądź niesprzyjającymi warunkami rodzinnymi i środowiskowymi.

Warsztat Terapii Zajęciowej Sobótki 

Pn-Pt 7:00 – 15:00

Sobótki 23

37-700 Przemyśl

E: wtz.przemysl@onet.pl

Tel: 16 670 15 16