Wczytuję mapę...

Data/godzina
Date(s) - 1 kwietnia 2022 - 31 marca 2025
Całodniowe

Lokalizacja
TWK Przemyśl

Kategorie Brak Kategorie


Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu
realizuje projekt
pn. „Zmieniamy świat dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01 lutego 2024 r. w sprawie przeprowadzenia audytu


 Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach  Konkursu pn. „Sięgamy po sukces” o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2021 na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

za I okres:

Wartość projektu:                925 340,00 PLN

Dofinansowanie PFRON:    899 483,20 PLN

Termin realizacji

Projekt realizowany jest od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2025 r. w 3 okresach:

–   I okres –  od 01.04.2022 r. – 31.03.2023 r.

–  II okres –  od 01.04.2023 r. – 31.03.2024 r.

– III okres –  od 01.04.2024 r. – 31.03.2025 r.

Projekt ma charakter regionalny. Głównym celem projektu jest usprawnianie funkcjonowania dzieci i młodzieży w wieku 2 – 18 lat z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, wyrównywanie deficytów psychofizycznych, rozwijanie komunikacji, samodzielności
i zaradności życiowej poprzez organizację rożnych form terapii w placówce.

Prowadzone formy wsparcia:

 • konsultacje psychologiczne
 • zajęcia indywidualne terapeutyczno – stymulacyjne
 • zajęcia logopedyczne
 • fizjoterapia
 • zajęcia grupowe Trening Umiejętności Społecznych i Komunikacyjnych
 • grupa wsparcia dla rodziców
 • Integracja Sensoryczna
 • Trening Uwagi Słuchowej
 • zajęcia stymulacyjne rozwój metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Warunki rekrutacji:

Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów:

a)         przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od osób zainteresowanych udziałem w projekcie – formularz zgłoszeniowy,

b)         weryfikowanie dokumentów zgłoszeniowych, wybór osób, które zostaną zakwalifikowane do rozmów kwalifikacyjnych, informowanie uczestników/czek o wyniku weryfikacji i ewentualnej konieczności poprawienia lub uzupełnienia dokumentów,

c)         przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej,

d)         potwierdzenie spełnienia warunków uczestnictwa w projekcie przez osobę rekrutującą,

e)         złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie sporządzenie listy niepełnosprawnych dzieci – oraz ich rodziców zakwalifikowanych do projektu,

f)          sporządzenie listy rezerwowej

g)         założenie teczek imiennych dla zakwalifikowanych dzieci.

Kompletne i poprawne zgłoszenia (według oświadczenia i formularza zgłoszeniowego) wprowadzane i rejestrowane będą według daty ich wpływu, zostanie też stworzona lista rezerwowa.

Harmonogram poszczególnych działań:

 • Zajęcia indywidualne (terapeutyczno – stymulacyjne, logopedyczne, fizjoterapia, integracja sensoryczna, trening słuchowy) odbywają się od poniedziałku do soboty.
 • Zajęcia grupowe dla dzieci młodszych i starszych (trening umiejętności społecznych, zajęcia ruchowe Sherborne) odbywają się w 10 grupach od poniedziałku do piątku
 • Zajęcia dla rodziców „Grupa wsparcia” – w każdą 4 środę miesiąca.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się osobiście w Biurze Projektu na listę rezerwową

 

Biuro Projektu

Biuro Projektu znajduje się w PTWK w Przemyślu

adres: 37-700 Przemyśl, ul. Barska 15,

tel. (16) 670-58-30 lub (16) 677-80-10;

e-mail: twkprzem@op.pl

Comments are closed.