Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Nad jaworem”

 

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Przemyślu prowadzi Niepubliczne Przedszkole Specjalne

„Nad Jaworem’. Działalność Przedszkola rozpoczęła się 01.01.2018r w ramach projektu unijnego.

Początkowo było to dwie grupy – 8 dzieci, a obecnie jest 4 grupy. Przedszkole finansowane jest

Z dotacji MEN i N oraz darowizn.

Organizacja systematycznej opieki nad dziećmi z autyzmem jest kontynuacją opieki nad dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich rodzinami realizowanej od ponad 20 lat w ramach projektów PFRON.

Przedszkole organizuje naukę w czterech grupach dla dzieci w wieku od 2,5 do 9 lat z realizacją podstawowego programu Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEN) oraz w oparciu o systematyczne leczenie funkcji poznawczych u dzieci z różnymi zaburzeniami genetycznymi i rozwojowymi tzw. metoda krakowska.

Dzieci objęte są opieką psychoterapeutyczną i logopedyczną, specjalistyczną opieką terapeutyczną (m.in. metoda Tomatisa (stymulacja neurosensoryczna), terapia Biofeedback (monitorowanie przez specjalne urządzenie zmian fizjologicznych organizmu.), fizykoterapią i kynoterapią (wykorzystuje się kontakt między psem a osobą chorą).

 

Niepubliczne Przedszkole Specjalne 

„Nad Jaworem”

Sobótki 23

37-733 Przemyśl

Email: jadsien5@interia.pl

Tel: 16 670-58-30