| Bez kategorii

Aktywizacja zawodowa uczestników WTZ Sobótki.

           W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Przemyślu przy ul. Sobótki 23 od  początku jego powstania            w 2012 r.  duży nacisk jest kładziony na aktywizację zawodową uczestników. W praktyce wykorzystywane są wszystkie formy rehabilitacji w zakresie przygotowania zawodowego uczestników do podjęcia przez nich pracy.

        Od 1 czerwca br. realizowany jest program  praktyki zawodowej  w zakresie przygotowania uczestników do pracy w zawodzie „monter” poprzez nabycie przez nich umiejętności obsługi wkrętarki, której zastosowanie jest w wielu branżach zawodowych. Program został opracowany w oparciu o art.10 a. ust.3a. Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U z 2023r. poz.100).  Do realizacji praktyki zawodowej zostało zakwalifikowanych 8 uczestników W procesie kwalifikacji uwzględniono nie tylko ich sprawność psychomotoryczną, ale także ukształtowaną postawę zawodową, koncentrację uwagi i odporność na stres.

          PTW z K O/Przemyśl zawarło umowę z firmą KM  ECO w Przemyślu na wytwarzanie elementów do ekologicznych rozpałek na zasadach pracy społeczno-użytecznej. W celu bezpiecznej i zgodnej z przepisami prawa pracy realizacji umowy dopełniono wszelkich formalności związanych z praktyką, między innymi praktykanci:                                                                           

1) zostali przeszkoleni w zakresie BHP,                                                                                                                    

2) otrzymali ubrania robocze zakupione przez firmę KM ECO,                                                          

3) pracują przy utworzonych bezpiecznych stanowiskach pracy,                                                           

4) otrzymują napoje regeneracyjne.                                                                                                     

Z każdym dniem praca jest bardziej efektywna, praktykanci zadowoleni, firma odbierająca elementy rozpałek wysoko ocenia jakość otrzymanego produktu.

Marcela Tukałło – psycholog, doradca zawodowy, koordynator projektu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *