Wczytuję mapę...

Data/godzina
Date(s) - 1 kwietnia 2019 - 31 marca 2022
Całodniowe

Lokalizacja
TWK Przemyśl

Kategorie Brak Kategorie


 DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW 

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

Kierunek pomocy: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych 

Nazwa zadania: Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek 

Dofinansowanie: 

1. 987 189,11 zł 

Całkowita wartość: 

2. 091 778,00 zł 

Tytuł projektu: „Zmieniamy świat dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” 

Projekt realizowany jest od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2022 r. w 3 okresach: 

I okres: 

Wartość projektu: 673 142,10 PLN 

Dofinansowanie PFRON: 639 485,00 PLN 

II okres: 

Wartość projektu: 684 364,80 PLN 

Dofinansowanie PFRON: 650 146,56 PLN 

III okres: 

Wartość projektu: 734 271,10 PLN 

Dofinansowanie PFRON: 697 557,55 PLN 

Projekt ma charakter regionalny. Głównym celem projektu jest usprawnianie funkcjonowania dzieci i młodzieży w wieku 2 – 18 lat z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, wyrównywanie deficytów psychoficzycznych, rozwijanie komunikacji, samodzielności i zaradności życiowej poprzez organizację rożnych form terapii w placówce. 

Prowadzone formy wsparcia: 

• diagnoza wstępna 

• ocena funkcjonowania dziecka 

• medyczna ocena funkcjonowania dziecka 

• konsultacje psychologiczne 

• zajęcia indywidualne terapeutyczno – stymulacyjne 

• zajęcia logopedyczne 

• fizjoterapia 

• zajęcia grupowe Trening Umiejętności Społecznych i Komunikacyjnych 

• grupa wsparcia dla rodziców 

• logopedyczna diagnoza wstępna 

• medyczna diagnoza wstępna 

• Integracja Sensoryczna 

• Trening Uwagi Słuchowej 

• zajęcia stymulacyjne rozwój metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne 

Comments are closed.