Wczytuję mapę...

Data/godzina
Date(s) - 1 kwietnia 2017 - 31 marca 2019
Całodniowe

Lokalizacja
TWK Przemyśl

Kategorie Brak Kategorie


 

 

 

 

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu

realizuje projekt

pn. „Zmieniamy świat dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach  Konkursu pn. „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym” o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia
nr 2/2016 na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wartość projektu:              507 567 PLN

Dofinansowanie PFRON: 482 188 PLN

Termin realizacji

Projekt realizowany jest od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2019 r. w 2 okresach:

–  I okres   –  od 01.04.2017r.  –  31.03.2018 r.

– II okres   –  od 01.04.2018 r. –  31.03. 2019 r.

Projekt ma charakter regionalny. Głównym celem projektu jest usprawnianie funkcjonowania dzieci i młodzieży w wieku 2 – 18 lat z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, wyrównywanie deficytów psychoficzycznych, rozwijanie komunikacji, samodzielności
i zaradności życiowej poprzez organizację rożnych form terapii w placówce.

Biuro Projektu

Biuro Projektu znajduje się w PTWK w Przemyślu
adres: 37-700 Przemyśl, ul. Barska 15,
tel. (16) 670-58-30 lub (16) 677-80-10;
e-mail: twkprzem@op.pl

Warunki rekrutacji:

Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów:

a) przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od osób zainteresowanych udziałem w projekcie – formularz zgłoszeniowy,

b) weryfikowanie dokumentów zgłoszeniowych, wybór osób, które zostaną zakwalifikowane do rozmów kwalifikacyjnych, informowanie uczestników/czek o wyniku weryfikacji i ewentualnej konieczności poprawienia lub uzupełnienia dokumentów,

c) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej,

d) potwierdzenie spełnienia warunków uczestnictwa w projekcie przez osobę rekrutującą,

e) złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie sporządzenie listy niepełnosprawnych dzieci – oraz ich rodziców zakwalifikowanych do projektu,

f) sporządzenie listy rezerwowej

g) założenie teczek imiennych dla zakwalifikowanych dzieci.

Kompletne i poprawne zgłoszenia (według oświadczenia i formularza zgłoszeniowego) wprowadzane i rejestrowane będą według daty ich wpływu, zostanie też stworzona lista rezerwowa.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się osobiście w Biurze Projektu na listę rezerwową

Prowadzone formy wsparcia:

 • Konsultacje medyczne
 • Konsultacje psychologiczne
 • Zajęcia indywidualne terapeutyczno-stymulacyjne
 • Zajęcia indywidualne logopedyczne
 • Fizjoterapia
 • Zajęcia grupowe Trening Umiejętności Społecznych i Komunikacyjnych (TUSiK)
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci starszych biorących udział w TUSiK

 

Harmonogram poszczególnych działań

 • Zajęcia indywidualne (terapeutyczno – stymulacyjne, logopedyczne, fizjoterapia) odbywają się od poniedziałku do soboty.
 • Zajęcia grupowe dla młodszych dzieci w dwóch grupach- środa w godz. 15.15 – 16.45, 16.45 – 18.15
 • Zajęcia grupowe dla starszych dzieci w dwóch grupach- poniedziałek i czwartek w godz. 15.30 – 17.00
 • Zajęcia dla rodziców „Grupa wsparcia” – w każdy 2 czwartek miesiąca w godz. 15.30 – 17.00
 • Koordynator projektu – poniedziałek i środa w godz. 15.30 – 17.30

Comments are closed.