Bardzo prosimy o wsparcie naszej organizacji poprzez przekazanie 1% swojego podatku dochodowego za rok 2022.

Przemyski Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem posiada status organizacji pożytku publicznego oraz jest uprawniony do otrzymywania 1% podatku dochodowego.


Nasza organizacja wpisana jest pod numerem KRS: 0000020967.

Znaczenie 1%

Przekazując nam 1% podatku możesz wpłynąć na poprawę warunków życiowych osób niepełnosprawnych.

Pozyskiwanie środków z 1% podatków to dla naszego stowarzyszenia ogromne wsparcie w realizacji zadań statutowych i projektów na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wszystkim dotychczasowym darczyńcom

BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

za udzielone nam do tej pory wsparcie. 

Jednocześnie bardzo gorąco prosimy

– zarówno dotychczasowych darczyńców jak i nowe osoby –

o dalsze wspieranie naszej organizacji,

bo dzięki temu możemy pomagać innym.

Wierzymy, że ludzi chcących wspomagać nasze działania nie zabraknie i w tym roku.

– Regulamin gromadzenia wydatkowania środków finansowych na podopiecznych  z 1% (Załącznik)