| Pomoc Ukrainie

Polska o nas nie zapomniała

Po raz dziewiąty polscy seniorzy z Mościsk, Sambora i Łanowic zostali obdarowani świątecznym paczkami przygotowanymi za sprawą zbiórki, którą przeprowadził Prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem O/Przemyśl  a jednocześnie Radny Rady Miejskiej w Przemyślu Pan Andrzej Berestecki. Zebrane środki finansowe w kwocie ponad 21.000 zł. pozwoliły na przygotowanie 140 paczek z artykułami spożywczymi (o wartości 150 zł każda) niezbędnymi do przygotowania tradycyjnych polskich świąt.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Przemyślu. Od lewej:Pan A Berestecki Radny Rady Miejskiej w Przemyślu, Pani Marcela Tukałło Działaczka Kresowa i Pan Piotr Pilch Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

Tegoroczne przedsięwzięcie „Świąteczna paczka dla polskich seniorów w Mościskach” wsparła  Wojewoda Podkarpacka Pani Ewa Leniart przekazując do Mościsk 300 paczek zrobionych z artykułów spożywczych i środków czystości. Artykuły te pochodziły ze zbiórki darów rzeczowych ogłoszonej  i  przeprowadzonej Przez Panią Wojewodę  w dniach 1-12 grudnia 2022r.  pod nazwą „Polakom na Ukrainie” na terenie Podkarpacia. Miejscem zbiórki była Polska sieć Handlowa Nasz Sklep S.A, Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie oraz wybrane szkoły w regionie. Zbiórka darów rzeczowych okazała się rekordowo duża, bo zebrano kilka ton żywności. 

Dom Polski w Mościskach. Od lewej Pan Henryk Ilczyszyn- Prezes TKPZL, Pan Jacek Magdoń Rsdny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacka, Andrzej Berestecki Radny Rady Miejskiej w Przemyślu, Pani Małgorzata Majka Onyszkiewicz Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego.

W dniu 16  grudnia  2022r. w piątek  polska delegacja na czele z Panią Wojewodą dotarła do Domu Polskiego w Mościskach. W składzie delegacji byli również  Pan dr Jacek Magdoń Przewodniczący Komisji Łączności z Polakami za Granicą Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Pani Małgorzata  Majka – Onyszkiewicz Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Pan Andrzej Berestecki Radny Rady Miejskiej oraz działaczka kresowa Pani Marcela Tukałło. Do Domu Polskiego w Mościskach przyjechała też Pani Eliza Dzwonkiewicz  Konsul Generalny RP we Lwowie oraz wiceprzewodniczący Administracji Państwowej we Lwowie Pan  Adrij Godyk wraz z Panem Romanem Shepelyak – dyrektorem Departamentu.

Prezes TKPZL Pan Henryk Ilczyszyn wita przybyłych Gości

Na Gości z Polski a zarazem Darczyńców i Przyjaciół czekali członkowie  i prezesi Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej z oddziałów  w Mościskach – Pan Henryk Ilczyszyn, w Samborze – Pani Maria Ziembowicz i w Łanowicach – Pani Maria Tracz, oraz wicedyrektor szkoły w Myślatyczach Pani Ludmiła Strogan i  Proboszcz Parafii pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela – Ks. Władyslaw Derunow. Czekali też Seniorzy i osoby niepełnosprawne. To dla nich spotkanie z polską delegacją było wyjątkowo wzruszającą chwilą, to z ich ust padały słowa, „dziękujemy, że Polska o nas nie zapomniała”, a dzielenie się opłatkiem potwierdziło wielką przynależność zebranych do narodu polskiego.

Delegacja polska i zaproszeni Goście w Domu Polskim w Mościskach
Wojewoda Podkarpacka Pani Ewa Leniart i Pan Franciszek Kuc podczas składnia sobie życzeń i dzielenia się opłatkiem

Podczas wręczania paczek świątecznych były życzenia, serdeczne podziękowania, za tak dużą pomoc na organizację w polskich domach świąt Bożego Narodzenia. Dzięki darowiźnie produktów spożywczych o wartości 30.000,00 zł przekazanej przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Specjał Sp z o.o z siedzibą w Warszawie  paczki odebrali też prezesi oddziałów Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej z Krysowic, Lipnik, Pnikuta, Trzcieńca  i Strzelczysk za co serdecznie dziękujemy Panu Krzysztofowi Tokarzowi – Prezesowi Zarządu Przedsiębiorstwa.

Wojewoda Podkarpacka Pani Ewa Leniart i Radny RM P.Andrzej Berestecki wręczają paczki świąteczne.

Po spotkaniu opłatkowym w Domu Polskim delegacja z Podkarpacia udała się na stary cmentarz rzymskokatolicki w Mościskach, aby oddać hołd i zapalić znicze pod krzyżem upamiętniającym żołnierzy polskich poległych w obronie Lwowa w 1939 r.

Pod krzyżem poległych w obronie Lwowa polskich żołnierzy. Stoją od lewej: Pełnomocnik Wojewody Pani Małgorzata Majka Onyszkiewicz, Wojewoda Podkarpacka Pani Ewa Leniart , Radny Rady Miejskiej w Przemyślu Pan Andrzej Berestecki

Warto przypomnieć historyczny początek działalności na rzecz seniorów  i osób niepełnosprawnych z Ziemi Lwowskiej. Przemyscy Kresowianie zawsze pamiętali o swojej Małej Ojczyźnie. Jeden z nich Zygmunt Majgier, przemyski radny i działacz kresowy zainicjował w 2013r. przedsięwzięcie pod nazwą „Świąteczna paczka do polskich seniorów w Mościskach”, Wsparciem dla tej idei i koordynatorem przedsięwzięcia była działaczka kresowa Marcela Tukałło.  Przed swoją śmiercią przekazał pałeczkę pomocy Panu Andrzejowi Beresteckiemu, Radnemu Rady Miejskiej w Przemyślu, jednocześnie prezesowi przemyskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, który od sześciu lat organizuje zbiórkę pieniędzy na paczki świąteczne dla polskich seniorów i osób niepełnosprawnych z Mościsk, Łanowic, Sambora.   

Zakończone wielkim sukcesem zarówno osobowym, finansowym jak i materialnym tegoroczne przedsięwzięcie jest przykładem wielkiej wrażliwości, ludzkiej, zaangażowania, umiejętności organizacyjnych a także konkretnej pracy fizycznej, które włożono w realizacje przedsięwzięcia.  Gorące i serdeczne podziękowania należą się tym wszystkim, którzy poparli inicjatywę kresowej pomocy. Z wielkim szacunkiem dziękujemy Wojewodzie Podkarpackiej Pani Ewie Leniart za zainicjowanie zbiórki żywności dla Polaków na Ukrainie. Władysławowi Ortylowi Marszałkowi Województwa Podkarpackiego dziękujemy za zorganizowanie zbiórki środków finansowych wśród pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Panu Piotrowi Pilchowi – Wicemarszałkowi Województwa Podkarpackiego  dziękujemy za zorganizowanie zbiórki środków finansowych wśród Radnych Podkarpackiego Sejmiku Wojewódzkiego. Dziękujemy  Radnym Rady Miejskiej    w Przemyślu. Podziękowania  kierujemy do Pana Tadeusza Bobek  – Wójta Gminy Krasiczyn i Pana Andrzeja Huka – Wójta Gminy Przemyśl za zaangażowanie i organizację zbiórki środków w Urzędach oraz do Pana Wojciecha Bobowskiego – Przewodniczącego Rady Powiatu Przemyskiego, do Radnych i Zarządu Powiatu Przemyskiego za wsparcie finansowe. Dziękujemy Panu Maciejowi Szymańskiemu – Dyrektorowi oraz Pracownikom Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie a także Kancelarii Adwokackiej Andrzeja Matusiewicza w Przemyślu. Serdeczne podziękowania składamy Panu Januszowi Hamryszczakowi – Dyrektorowi Finansowemu oraz Pracownikom Huty Stalowa Wola w Stalowej Woli oraz  Panu Krzysztofowi Majcherowi  i Pracownikom PGE-Energia Odnawialna SA Oddział Zespół Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce za wsparcie finansowe i rzeczowe. Środki finansowe przekazała również po raz pierwszy w tym roku fundacja „Wolność   i Demokracja” z Warszawy, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Serdeczne podziękowania składamy Pani Małgorzacie Rauch – Podkarpackiej Kurator Oświaty za zorganizowanie zbiórki na terenie podkarpackich szkół oraz Panu Mikołajowi Tokarzowi – Dyrektorowi Zarządzającemu Siecią Sklepów Własnych Nasz Sklep  i pracownikom sieci za przeprowadzenie zbiórki artykułów spożywczych. Dziękujemy również kilkunastu osobom  prywatnym za złożone datki. Za logistykę i transport odpowiadała firma przewozowa Pana Mariusza Frankowa ”Eurobus”, który był również jednym z darczyńców, za co serdecznie  dziękujemy. Dziękujemy również Panu Grzegorzowi Lewandowskiemu, który w tym roku podjął się przewozu 300 dodatkowych paczek. Gorące podziękowania pragniemy złożyć terapeutom i  uczestnikom Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przemyślu, przy ul. Sobótki 23 za pomoc przy wyładunku  i załadunku paczek na samochód. 

Tekst Marcela Tukałło

Comments are closed.