^ Góra

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

INFORMACJA

 

 

 ZAWIADOMIENIE

Zapytanie ofertowe na usługi cateringowe

 „Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Nad Jaworem” w Przemyślu dla dzieci

z autyzmem  i niepełnosprawnościami intelektualnymi”

 

Formularz ofertowy na usługi cateringowe dla

 „Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Nad Jaworem” w Przemyślu dla dzieci

z autyzmem i niepełnosprawnościami intelektualnymi”

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Umowa o wykonanie usług cateringowych 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 

Ogłoszenie nr 761125-N-2020 z dnia 02.12.2020 r.

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu: „świadczenie w roku 2021 usług z zakresu przewozu niepełnosprawnych osób dorosłych z miejsca ich zamieszkania do Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem O/Przemyśl oraz dzieci z miejsca ich zamieszkania do Przedszkola „Nad Jaworem” oraz odwóz do miejsca ich zamieszkania” 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

OFERTA

Załącznik  nr 1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Załącznik  nr 1a do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Załącznik  nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Załącznik  nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

Załącznik  nr 4 do SIWZ

WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG PRZEWOZU OSÓB

Załącznik  nr 5 do SIWZ

WYKAZ OSÓB ZDOLNYCH DO WYKONANIA ZADANIA

Załącznik  nr 6 do SIWZ

WYKAZ SPRZĘTU DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik  nr 7 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO

Załącznik  nr 8 do SIWZ

UMOWA WTZ KORYTNIKI

UMOWA WTZ PRZEMYŚL

UMOWA PRZEDSZKOLE

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH