^ Góra
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja 

Świadczenie w roku 2018 usług z zakresu przewozu niepełnosprawnych osób dorosłych z miejsca ich zamieszkania do Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem O/Przemyśl oraz odwóz do miejsca ich zamieszkania.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Numer ogłoszenia: 622938-N-2017 

data zamieszczenia: 27.11.2017

 

OGŁOSZENIE


 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Załącznik  nr 1

OFERTA

 

Załącznik nr 1a

Formularz cenowy

 

Załącznik nr 2

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniuoraz braku podstaw do wykluczenia

 

 Załącznik nr 3

Oświadczenie

 

Załącznik nr 4

Oświadczenie

 

Załącznik nr 5

Wykaz zrealizowanych usług przewozu

 

Załącznik nr 6

Wykaz osób zdolnych do wykonania zadania

 

Załącznik nr 7

Wykaz sprzętu do realizacji przedmiotu zamówienia

 

Załącznik nr 8

 Zobowiązanie podmiotu trzeciego

 

UMOWA CZĘŚĆ I

 

UMOWA CZĘŚĆ II

 

 
 
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu realizuje projekt pt.: 
Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Nad Jaworem" w Przemyślu dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami intelektualnymi.
 
Cele projektu: 
1. Uruchomienie i funkcjonowanie Przedszkola Specjalnego "Nad Jaworem" w Przemyślu przeznaczonego dla dzieci z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami intelektualnymi. 
2. Podniesienie kompetencji nauczycieli.  
3. Utworzenie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli.
 
Efekty projektu: 
1. Zapewnienie 8 miejsc przedszkolnych. 
2. Zapewnienie wysokiej jakości diagnozy, terapii i edukacji dla dzieci z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami. 
3. Zapewnienie nauczycielom lepszego dostępu do profesjonalnej wiedzy.
 
Wartość projektu: 1 027 847,75 PLN 
Dofinansowanie UE: 924 828,75 PLN

 

 
 
 

 

Regulamin gromadzenia wydatkowania środków finansowych
na podopiecznych  z 1% OPP Stowarzyszenia
"Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem" oddział w Przemyślu.