^ Góra
ANDRZEJ BERESTECKI, prezes
BARBARA GODZIEŃ, wiceprezes
ANETA BŁOŃSKA, wiceprezes
JADWIGA SIENKIEWICZ, skarbnik
MONIKA SZPAK, sekretarz
ANNA DOMAGALSKA, członek
MACIEJ ZAGULAK, członek
 
Zarząd główny wybiera ze swego składu Prezesa, 1-2 Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika. Do reprezentowania i zaciągania zobowiązań TWK upoważniony jest Prezes jednoosobowo, a w razie jego nieobecności łącznie jeden z Wiceprezesów wraz z członkiem zarządu. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych przekraczających zwykły zarząd oraz udzielania pełnomocnictw upoważniony jest Prezes jednoosobowo, a w razie jego nieobecności łącznie dwóch Wiceprezesów.