^ Góra

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : „świadczenie w roku 2020 usług z zakresu przewozu niepełnosprawnych osób dorosłych z miejsca ich zamieszkania do Warsztatów  Terapii Zajęciowej Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem O/Przemyśl oraz dzieci z miejsca ich zamieszkania do Przedszkola „Nad Jaworem” oraz odwóz do miejsca ich zamieszkania”

 

Ogłoszenie nr 540253822-N-2019 z dnia 25-11-2019 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

 w trybie przetargu nieograniczonego na „świadczenie w roku 2020 usług z zakresu przewozu niepełnosprawnych osób dorosłych z miejsca ich zamieszkania do Warsztatów  Terapii Zajęciowej Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem O/Przemyśl oraz dzieci z miejsca ich zamieszkania do Przedszkola „Nad Jaworem” oraz odwóz do miejsca ich zamieszkania” 

 

 

Załączniki