^ Góra

 

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA TEMATYCZNE

 

Kadra pedagogiczna Niepublicznego Przedszkola Specjalnego "Nad Jaworem" zaprasza na szkolenia tematyczne nauczycieli, pedagogów i osoby zainteresowanych profilaktyką i terapią autyzmu u dzieci w wieku przedszkolnym. 
18.10.2019 w godz. 8:30-10:30
 
Szkolenie teoretyczne: Dziecko autystyczne w przedszkolu. Wpływ zaburzeń procesów poznawczych i zmysłów na funkcjonowanie dziecka– na podstawie doświadczeń własnych.
 
Szkolenie praktyczne: Dużo mąki nasypiemy i ciasteczka upieczemy.

Uczestnicy szkoleń poznają specyfikę funkcjonowania dziecka z autyzmem w przedszkolu, dowiedzą się jak u dzieci z autyzmem przebiegają procesy poznawcze oraz mechanizmy uczenia się. Będą mieli również okazję obserwować zajęcia prowadzone z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na terenie przedszkola.

11.12.2019 w godz. 13:00-16:00

Szkolenie teoretyczne: Integracja sensoryczna - krótko o zmysłach.

Szkolenie praktyczne: Doświadczanie przez zmysły - warsztat.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się czym jest integracja sensoryczna oraz w jaki sposób zaburzenia integracji wpływają na funkcjonowanie dziecka z autyzmem. Będą mieli okazje doświadczyć zaburzeń zmysłowych i trudności z nich wynikających w praktycznym działaniu.

 Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny - numer 16 670 15 16. 

 

Sieć współpracy „Świadomość autyzmu”

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu zaprasza nauczycieli i pedagogów
do korzystania z sieci współpracy utworzonej w ramach projektu pt. Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Nad Jaworem" w Przemyślu dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami intelektualnymi.

Sieć współpracy została utworzona przy Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym „Nad Jaworem”,
ul. Sobótki 23, 37-700 Przemyśl.

W ramach sieci współpracy udostępniamy literaturę fachową z zakresu diagnozy i terapii autyzmu
i zespołu Aspergera.

W celu wypożyczenia literatury prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 16 670 15 16.

Osoba prowadząca sieć współpracy: mgr Jadwiga Sienkiewicz.

 

Lista książek:

 1. Attwood T., Świry, dziwadła i Zespół Aspergera.
 2. Attwood T., Zespół Aspergera. Kompletny przewodnik.
 3. Baczała D.  Błeszyński J., Wczesna interwencja w logopedii.
 4. Ball J., Autyzm a wczesna interwencja.
 5. Błeszyński J. J., Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienia w rozwoju. Skala oceny zachowań autystycznych.
 6. Borkowska A.  Grotowska B.,  Codzienność dziecka z zespołem Aspergera.
 7. Charbicka M., Dziecko z zespołem Aspergera.
 8. Cieszyńska J., Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka. Od noworodka do 6 roku życia.
 9. Cieszyńska J., Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych. Metoda Krakowska.
 10. Cieszyńska J., Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci.
 11. Cohen B., Jak uczyć dzieci z autyzmem czytania umysłu.
 12. Cohen B., Jak uczyć dzieci z autyzmem czytania umysłu. Zeszyt ćwiczeń dla nauczycieli i rodziców.
 13. Czejarek R.,  Greenspan S., Dotrzeć do dziecka z autyzmem.
 14. Dawson G., Metoda wczesnego startu dla dziecka z autyzmem ESDM.
 15. Dąbrowska- Kaczorek M., Jeśli nie zespół Aspergera, to co?
 16. Delaney T., 101 ćwiczeń, gier i zabaw dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami integracji sensorycznej.
 17. Faherty C., Autyzm. Co to dla mnie znaczy?
 18. Gallardo M., Maria i ja.
 19. Gerland G., Prawdziwy człowiek. Osobista opowieść o dorastaniu i edukacji w autyzmie.
 20. Grand C., Autyzm i Zespół Aspergera.
 21. Grandin T. , Autyzm i problemy natury sensorycznej.
 22. Hanbury M., Strategie wspierania pozytywnych zachowań dzieci i młodzieży z autyzmem. 
 23. Henault I., Zespół  Aspergera a seksualność. Od dojrzewania poprzez dorosłość.
 24. Higashida N., Dlaczego podskakuję?
 25. Kaczan T., Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi.
 26. Kaczmarek B., Autyzm i AAC. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem.
 27. Kauffman R. K., Autyzm - przełom w podejściu. Program Son-Rise, który pomógł rodzinom na całym świecie.
 28. Kauffman R. K., Autyzm, przełom w podejściu.
 29. Komender J., Autyzm i Zespół Aspergera.
 30. Korendo M., Językowa interpretacja świata w wypowiedziach osób z zespołem Aspergera.
 31. Korendo M., Terapia dzieci zagrożonych dysleksją. Stymulacja lewej półkuli mózgu.
 32. 32.  Kossewska J., Osoba ze stanami ze spektrum autyzmu. Możliwość aktywnego życia.
 33. Kozdroń A., Wychowanie przez zabawę. Projekty i gry w kształtowaniu kluczowych kompetencji u dzieci i młodzieży.
 34. Kozdroń A., Zespół Aspergera. Zrozumieć aby pomóc.
 35. 35.  McClannahan L. E., Plany aktywności dla dzieci z autyzmem. Uczenie samodzielności.
 36. McClannahan L.E., Krantz P.J., Uczenie dzieci z autyzmem prowadzenia konwersacji.
 37. McClannahan L.E., Krantz P.J., Plany aktywności dla dzieci z autyzmem.
 38. McIlwee Myers J., Rozwijanie umiejętności życiowych u dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera.
 39. Melillo R.,  Autyzm.
 40. Moran P.J. , Efektywna komunikacja z osobami ze spektrum autyzmu.
 41. Niezgoda E., Autyzm w pigułce. Przyczyny, diagnoza, terapie.
 42. Notbohm E., 10 rzeczy, o których chciałoby ci powiedzieć dziecko z autyzmem.
 43. Notbohm E., 1001 porad dla rodziców i terapeutów dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. 
 44. Olechnowicz H., Dziecko z autyzmem. Wyzwalanie potencjału rozwojowego.
 45. Ozonoff S., Wysoko funkcjonujące dzieci ze spektrum autyzmu. Poradnik dla rodziców.
 46. 46.  Parker J., Autyzm. Jak pomóc rodzinie.
 47. 47.  Pietras T., Autyzm - epidemiologia, diagnoza i terapia.
 48. 48.  Pisula E., Rodzice dzieci z autyzmem.
 49. 49.  Pisula E., Autyzm. Przyczyny, symptomy, terapia.
 50. Pisula E., Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej.
 51. Praca zbiorowa, Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu.
 52. 52.  Praca zbiorowa, Niedyrektywność i relacja. Terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 53. 53.  Shattock P., Autyzm jako zaburzenie metaboliczne.
 54. Shaw W., Autyzm: więcej niż podstawy. Leczenie zaburzeń.
 55. Shaw W., Autyzm. Więcej niż podstawy. Leczenie zaburzeń ze spektrum autyzmu. 
 56. 56.  Shaw W., Biologiczne leczenie autyzmu i PDD.
 57. Schmidt P., Chłopiec z Saturna. Jak dziecko autystyczne widzi świat.
 58. Taylor P., Spektrum zaburzeń autystycznych. Przewodnik dla początkujących. Podstawowe informacje dla rodziców i pedagogów.
 59. Teitelbaum O., Czy moje dziecko ma autyzm? Jak rozpoznać najwcześniejsze oznaki autyzmu.
 60. Umińska A., Autyzm i zespół Aspergera. Porady lekarza rodzinnego.
 61. Winczura B., Dzieci z zaburzeniami łączonymi. Trudne ścieżki rozwoju.
 62. Wilde K., Logistyka autyzmu. Przewodnik dla rodziców.
 63. Winter M., Zespół Aspergera. Co nauczyciel wiedzieć powinien.
 64. Zawadzka E., Magiczny świat baśni i bajek. Metafory i symbole w procesie wspomagania dziecka w rozwoju.
 65. Zawiślak B., Dziecko autystyczne. Objawy i wspomaganie.