^ Góra
Regulamin gromadzenia wydatkowania środków finansowych
na podopiecznych  z 1% OPP Stowarzyszenia
"Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem" oddział w Przemyślu.