^ Góra

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie w roku 2019  usług z zakresu przewozu niepełnosprawnych osób dorosłych z miejsca ich zamieszkania do Warsztatów  Terapii Zajęciowej Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem O/Przemyśl oraz odwóz do miejsca ich zamieszkania”

 

Ogłoszenie nr 658089-N-2018 z dnia 2018-12-05 r.